top of page
Logo_inPORT_black bijgesneden.png

Onze advocaten zijn actief op diverse gebieden​.

O  Ondernemingsrecht

Onze advocaten staan u bij bij het opstellen van commerciële contracten van alle aard, hebben een ruime expertise inzake huur en handelshuur, vennootschapsrechtelijke geschillen en internationale handel (internationale koop-verkoop, handelsagenturen,…), Daarnaast kunnen wij op efficiënte wijze zorgen voor de inning van uw niet-betaalde facturen en schuldvorderingen.

O  Douanerecht

Een niet onbelangrijk deel van onze praktijk betreft het douanerecht. Het douanerecht is een complexe materie, die een gespecialiseerde juridische bijstand vereist. Advocaten in het douanerecht zijn niet dik gezaaid. Mr. Anthony Michielsen heeft de kennis en jarenlange ervaring om u te begeleiden in alle aspecten van een (potentieel) geschil met de douane, van de eerste verificatie van uw goederen tot de eventuele procedure voor de (straf)rechter.

O  Transport
Vervoersovereenkomsten zijn niet zelden onderworpen aan complexe internationale regelgeving. Deze regels met hun korte verjaringstermijnen, beperkingen van aansprakelijkheid en strikte bevoegdheidsbepalingen hebben voor ons geen geheimen. Onze Advocaten hebben daarenboven een ruime ervaring in  geschillenbeslechting bij vervoersschade (maritiem vervoer, weg-, spoor- en luchtvervoer, binnenvaart), Transportverzekering, Expeditie, scheepsagentuur en afvaltransporten.

​​​O  Logistiek
Goederen dienen niet enkel vervoerd, maar ook opgeslagen en behandeld. Ook hier gelden specifieke regels.  Contracten inzake opslag of logistieke dienstverlening dienen dus met kennis van zaken opgesteld, geschillen met zorg behandeld. Een kolfje naar onze hand.​

O  Vastgoed

in PORT Advocaten is sedert vele jaren de vaste adviseur en advocatenkantoor van één van de belangrijkste vastgoedvennootschappen van Antwerpen, met een portefeuille van honderden panden. Mr. Alexandre Lemmens heeft een diepgaande kennis inzake contracten van verkoop, verhuur, bezetting ter bede en aanneming en treedt quasi-dagelijks op in geschillen inzake huur, aan- en verkoop van gebouwen, mede-eigendom, onbewoonbaarheden, bouw en aanverwanten.

bottom of page